Jan Oniśko - Architekt

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Nota prawna

Nota prawna

Drukuj
Spis treści
Nota prawna
prawa autorskie
Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności
Wszystkie strony

Zawartość naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi należącymi do Jan Oniśko – Architekt.
W razie pytań dotyczących opisanych poniżej  zastrzeżeń, zasad,  proszę kontaktować się poprzez formularz opublikowany  w zakładce - kontakt

 


 

Informacje podane na naszych stronach internetowych (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Informujemy że niektóre fragmenty naszej strony internetowej chronione są prawami autorskimi należącymi do osób trzecich.
Jakiekolwiek modyfikacje zawartości strony internetowej są zabronione.
Znaki handlowe , znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy, - jeżeli nie zostało to zaznaczone w inny sposób - są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do firmy Jan Oniśko – Architekt.

Wszelkie informacje, sugestie, pomysły, komentarze lub inne przesłane  przez niezarejestrowanych użytkowników serwisu będą traktowane jako nie poufne i niezastrzeżone. Wysyłając informacje lub materiały tym samym przekazuje się firmie Jan Oniśko – Architekt prawo swobodnego dysponowania nimi, ich reprodukcji, pokazywania, wdrażania, modyfikacji, przekazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przez Jan Oniśko–Architekt wszelkich nadesłanych, w jakimkolwiek celu, pomysłów, idei, wiedzy lub technik.


Informacje podane na naszej stronie internetowej nie są wiążące. w żadnym przypadku nie odpowiadamy za jakiejkolwiek bezpośrednie, pośrednie, lub inne straty wynikające z korzystania z niej lub jakiejkolwiek łączącej się z nią strony internetowej, włączając w to, bez wykluczeń, wszelkie utracone zyski, kontrakty, uszkodzenia programów komputerowych oraz innych danych zawartych w systemie obróbki danych lub innym ich nośniku, nawet w przypadku, gdy otrzymamy wyraźną informację o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.
Nasza firma nie gwarantuje ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową, do której jest dostęp z naszej strony internetowej. Nie ponosimy i nie przyjmujemy odpowiedzialności za ich zawartość lub wykorzystanie. Zastrzega się możliwość występowania w informacjach na naszych stronach internetowych nieścisłości technicznych i błędów typograficznych.
Informacje zawarte na naszej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia

W razie pytań dotyczących opisanych powyżej zastrzeżeń, proszę kontaktować się z nami  poprzez formularz w zakładce - kontakt.