Jan Oniśko - Architekt

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Nota prawna

Nota prawna - prawa autorskie

Drukuj
Spis treści
Nota prawna
prawa autorskie
Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności
Wszystkie strony

 

Informacje podane na naszych stronach internetowych (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Informujemy że niektóre fragmenty naszej strony internetowej chronione są prawami autorskimi należącymi do osób trzecich.
Jakiekolwiek modyfikacje zawartości strony internetowej są zabronione.
Znaki handlowe , znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy, - jeżeli nie zostało to zaznaczone w inny sposób - są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do firmy Jan Oniśko – Architekt.

Wszelkie informacje, sugestie, pomysły, komentarze lub inne przesłane  przez niezarejestrowanych użytkowników serwisu będą traktowane jako nie poufne i niezastrzeżone. Wysyłając informacje lub materiały tym samym przekazuje się firmie Jan Oniśko – Architekt prawo swobodnego dysponowania nimi, ich reprodukcji, pokazywania, wdrażania, modyfikacji, przekazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przez Jan Oniśko–Architekt wszelkich nadesłanych, w jakimkolwiek celu, pomysłów, idei, wiedzy lub technik.